1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Меѓународна конференција за теорија и практика во психологијата“

Меѓународна конференција за теорија и практика во психологијата“

           


Конференцијата ќе се одржи во периодот од 30. 10. до 01.11.2014 година, на Филозофскиот факултет во Скопје.

Read more...

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА

 ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

 

Read more...

Нов конкурс за запишување на I циклус на студии

Нов конкурс за запишување на I циклус на студии


за редовни и вонредни студенти, кликнете на read more...

Read more...
Previous
Next
 • Информации во врска со есенската сесија и запишување на I циклус студии на зимскиот семестар

  Информации во врска со есенската сесија и запишување н

 • Меѓународна конференција за теорија и практика во психологијата“

  Меѓународна конференција за теорија и практика во пси

 • ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА

  ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА

 • Нов конкурс за запишување на I циклус на студии

  Нов конкурс за запишување на I циклус на студии

 • Пријавување и полагање на испити во летната сесија

  Пријавување и полагање на испити во летната сесија


 Филозофскиот Факултет - Скопје ја негува традицијата на знаење...