1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • Меѓународна научна конференција ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА НА ИДНИТЕ ПЕДАГОЗИ, НАСТАВНИЦИ И ВОСПИТУВАЧИ ВО МУЛТИКУЛТУРНИ СРЕДИНИ-ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ

  Меѓународна научна конференција ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА

 • К О Н К У Р С за запишување на педагошко-психолошка и методска подготовка

  К О Н К У Р С за запишување на педагошко-психолошка и ме

 • Конкурс за II циклус на студии за учебната 2014/2015 година.

  Конкурс за II циклус на студии за учебната 2014/2015 година.

 • Меѓународна научна конференција ДОСТИГНУВАЊАТА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА СОЦИЈАЛНАТА РАБОТА И СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА

  Меѓународна научна конференција ДОСТИГНУВАЊАТА И ПЕР

 • С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИТЕ ОД I (ПРВА) ГОДИНА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

  С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИТЕ ОД I (ПРВА) ГОДИ


 Филозофскиот Факултет - Скопје ја негува традицијата на знаење...